Vad är Homeopati

VAD ÄR HOMEOPATI OCH HUR FUNGERAR DET?

 Homeopatiska mediciner kommer oftast från mineral eller växtriket. Samuel Hahnemann tysk läkare för över 200 år sedan, upptäckte och grundlade homeopatin. Det ligger ett holistiskt tänkande bakom behandlingen där man tar hänsyn till både patientens fysiska, mentala och känslomässiga särdrag.

 Homeopati handlar om att ge ett så noga utvalt medel som så bra som möjligt stämmer in på de fysiska och mentala symptom som djuret/människan uppvisar. Då stimuleras den egna vitalkraften hos individen så att kroppen kan sätta igång sin egen fantastiska läkningsprocess. Oavsett fysiska eller mentala problem. 

Grundprinciperna i homeopatisk behandling är:

Att man botar lika med lika, ett medel som överdoseras och ges till en frisk individ, kan i svagare dosering bota samma symptom hos en sjuk individ. 

Att man helst ger enbart ett medel i taget, det är det som kallas klassisk homeopati och den metod som verkligen botar på djupet. 

Så kort behandling som möjligt,  i homeopati eftersträvar man att ge så lite medicinering som möjligt för att sätta igång självläkningsprocessen. 

Sjukdomssymptom handlar om att livskraften på något sätt blivit rubbad. Med livskraft menas kroppens egen läkande energiförmåga. Enligt min mening beror detta ofta på något mentalt eller fysiskt som individen varit utsatt för. Det kan självklart även vara långa medicinska behandlingar som är orsaken. En vaccinations-biverkning kan ge både mentala och fysiska men. En obalans skapas och kroppen uppvisar olika symptom på denna. Man kan behandla både kroniska besvär och akuta sådana. Djuren svarar ofta väldigt snabbt på medlen.  

Homeopatin är också en mycket mild behandlingsmetod som passar djurens energi väldigt bra, till skillnad mot både cortison och antibiotika som många djur reagerar väldigt kraftigt på ibland och inte heller alls tål många gånger.

Kortare behandlingar med traditionella mediciner måste man ibland ta till för att snabbt åtgärda problemet. Däremot om det handlar just om kroniska problem kan det vara bra att titta lite extra på vad homeopatin kan erbjuda.  Det är också bra att känna till vilka akuta medel som kan hjälpa till innan vi kommer till veterinär.  

Djuren själva i vilt tillstånd eller som har möjlighet att gå ute brukar ofta vara bra på att uppsöka platser för att försöka hitta växter och mineraler som de behöver.

VILKA PROBLEM KAN BEHANDLAS? 

Mentala problem

 • Dåligt självförtroende
 • Rädslor
 • Sorg
 • Överaktivitet
 • Ofokusering vid träning
 • Aggressivitet
 • Översexualitet
 • Protestkissning 

Fysiska problem

 • Dåligt immunförsvar
 • Nedsatt njurfunktion/uringrus
 • Mage/tarmproblem
 • Öroninflammationer
 • Akuta skador
 • Ledproblem och reumatiska besvär
 • Borelia och problem efter bett från giftiga insekter
 • Övervikt/ämnesomsättningsrubbningar
 • Hormonella obalanser på grund av p-piller eller annan hormonell behandling
 • Eksem
 • Kräkningar
 • Kroniska tarminflammationer
 • Diarré och förstoppning
 • Urinvägsinfektioner
 • Epilepsi
 • Fertilitetsstörningar
 • Dräktighets och förlossningsproblem
 • Digivningsproblem
 • Växtvärk eller felaktig bentillväxt hos unga djur
 • Vaccinations-biverkningar
 • Blodsjukdomar 

Självklart kan inga mediciner i världen hjälpa till för djuren om djurhållningen är dålig eller djuret inte får sina behov tillgodosedda. Tänk på att våra djur är små änglar i päls och skall behandlas som sådana. Med kärlek och respekt.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)